Õppenõukogu


2019/2020 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.01.2020 Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õppekava üldosa, õppekava lisad: õpilaste hindamise kord, loovtöö koostamise juhend, HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamine), kokkuvõte I trimestri õpitulemustest, ülevaade 2020 eelarveplaanidest, Sõmeru PK töötajate tunnustusüsteemi täiendamine.
   
   
   
   

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatuste kooskõlastamine

03.01.2019 10.00

Arengukava täitmise analüüs. Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õpilaste hindamise kord jms)

06.06.2019 13.00

Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine.
17.06.2019 12.00

Põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine. Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine.

27.08.2019 9.30

2018/2019 õppeaasta üldtööplaani analüüs.   2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.

   

 

2019/2020 õppeaasta koosolekud

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatuste kooskõlastamine

03.01.2019 10.00

Arengukava täitmise analüüs. Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õpilaste hindamise kord jms)

06.06.2019 13.00

Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine.
17.06.2019 12.00

Põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine. Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine.

27.08.2019 9.30

2018/2019 õppeaasta üldtööplaani analüüs.   2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.

   

 

Toimumise aeg Päevakorras
03.01.2020 Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õppekava üldosa, õppekava lisad: õpilaste hindamise kord, loovtöö koostamise juhend, HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamine), kokkuvõte I trimestri õpitulemustest, ülevaade 2020 eelarveplaanidest, Sõmeru PK töötajate tunnustusüsteemi täiendamine.