Meie koolist

Tutvustus


Sõmeru Põhikool asub Lääne - Virumaal Sõmeru alevikus Tallinn - Narva maantee sajandal kilomeetril. Selleks, et päriselt koolimajja sattuda, tuleb pöörata Sõmeru teeristist Rakvere poole ning umbes kilomeetri pärast vasakule. Rakvere linn asub meist ainult 4 km kaugusel. Rõõmsates sinikollastes toonides koolimaja paistab juba eemalt silma ning lausa kutsub enda sisse astuma.  Sõmeru vald on läbi aastate õpikeskkonna parendamisse investeerinud mitmeid miljoneid.

2004 - renoveeriti valgustussüstem ning remonditi õpilaste tualettruumid;

2005 - renoveeriti küttesüsteem, vahetati välja aknad ja välisuksed, ehitati ventilatsioonisüsteem ning koolihoone soojustati.

2006 - renoveeriti õppekorpuse II ja III korrus, söökla ja köök.

2007 - renoveeriti õppekorpuse I korrus ja spordisaal

2008 - renoveeriti kooli aula. Välis- ja sisekujunduse kõik värvilahendused andis arhitekt Indrek Oll.

Tänane Sõmeru Põhikooli hoone on valminud 1988. aastal 540 õpilasele. Seni on suurim õpilaste arv olnud 313 1998.aastal ja vähim 155 1981.aastal. Riikliku õppekava alusel õpetatakse kõiki ettenähtud õppeaineid, lisaks veel informaatikat, ettevõtlusõpetust, karjääriõpetust ning alates 2. klassist süvendatult inglise keelt.

2022/2023. õppeaastal õpib Sõmeru Põhikoolis 218 õpilast.

Sõmeru Põhikool asub Lääne - Virumaal Sõmeru alevikus Tallinn - Narva maantee sajandal kilomeetril. Selleks, et päriselt koolimajja sattuda, tuleb pöörata Sõmeru teeristist Rakvere poole ning umbes kilomeetri pärast vasakule. Rakvere linn asub meist ainult 4 km kaugusel. Rõõmsates sinikollastes toonides koolimaja paistab juba eemalt silma ning lausa kutsub enda sisse astuma.  Sõmeru vald on läbi aastate õpikeskkonna parendamisse investeerinud mitmeid miljoneid.

2004 - renoveeriti valgustussüstem ning remonditi õpilaste tualettruumid;

2005 - renoveeriti küttesüsteem, vahetati välja aknad ja välisuksed, ehitati ventilatsioonisüsteem ning koolihoone soojustati.

2006 - renoveeriti õppekorpuse II ja III korrus, söökla ja köök.

2007 - renoveeriti õppekorpuse I korrus ja spordisaal

2008 - renoveeriti kooli aula. Välis- ja sisekujunduse kõik värvilahendused andis arhitekt Indrek Oll.

Tänane Sõmeru Põhikooli hoone on valminud 1988. aastal 540 õpilasele. Seni on suurim õpilaste arv olnud 313 1998.aastal ja vähim 155 1981.aastal. Riikliku õppekava alusel õpetatakse kõiki ettenähtud õppeaineid, lisaks veel informaatikat, ettevõtlusõpetust, karjääriõpetust ning alates 2. klassist süvendatult inglise keelt.

2022/2023. õppeaastal õpib Sõmeru Põhikoolis 218 õpilast.