Uudised

Õppetöö info alates 15.maist 11. mai tuuli


* Rakvere vallavalitsuse korralduse alusel jätkub distantsõpe kuni 9.juunini.
* Alates 18.maist on õpetajatel õigus kutsuda kooli kontaktõppesse õppetöös vajakajäämistega õpilasi. Õpilastele korraldatakse koolilõuna ja vajadusel transport. Õpilase mitteilmumisel on õpilane kohustatud osalema individuaalses videotunnis.
* Õpetajal on õigus oma aine lõikes õppekava läbimisega hästi või väga hästi toime tulnud õpilasele panna välja trimestri- ja aastahinded enne 3.juunit.
* 8.klassi üldpädevuste testi sellel õppeaastal ei toimu.
* 8.klassi loovtööde kaitsmine on edasi lükatud uue õppeaasta septembri lõppu.
* Hindamine: õppenõukogu otsustas, et kõikides kooliastmetes võib kasutada numbriliste hinnete kõrval ka sõnalist väärtust AR või MA jooksva ja trimestri kokkuvõtva hinde märkimiseks. Kokkuvõtva hinde panemiseks ei pea sõnalist väärtust teisendama numbriliseks.
* 2019/2020 õppeaasta tunnustuste ja tunnistuste kätte andmine toimub 4.septembril 4.tunni ajal.
* Õpilaste kooli jäänud asjade tagastamine toimub mai viimasel ja juuni esimesel nädalal klasside kaupa põhimõttel – õpilane tagastab koolile õpikud ja garderoobikapi võtme ning saab vastu garderoobikappi jäänud riietusesemed ja jalanõud. Kunstitarbed ja muud isiklikud asjad, mis asuvad klassides, saavad õpilased tagasi augusti lõpus või uue õppeaasta alguses. (Täpsema info asjade tagastamise korralduse kohta anname mai eelviimasel nädalal.)

* Rakvere vallavalitsuse korralduse alusel jätkub distantsõpe kuni 9.juunini.
* Alates 18.maist on õpetajatel õigus kutsuda kooli kontaktõppesse õppetöös vajakajäämistega õpilasi. Õpilastele korraldatakse koolilõuna ja vajadusel transport. Õpilase mitteilmumisel on õpilane kohustatud osalema individuaalses videotunnis.
* Õpetajal on õigus oma aine lõikes õppekava läbimisega hästi või väga hästi toime tulnud õpilasele panna välja trimestri- ja aastahinded enne 3.juunit.
* 8.klassi üldpädevuste testi sellel õppeaastal ei toimu.
* 8.klassi loovtööde kaitsmine on edasi lükatud uue õppeaasta septembri lõppu.
* Hindamine: õppenõukogu otsustas, et kõikides kooliastmetes võib kasutada numbriliste hinnete kõrval ka sõnalist väärtust AR või MA jooksva ja trimestri kokkuvõtva hinde märkimiseks. Kokkuvõtva hinde panemiseks ei pea sõnalist väärtust teisendama numbriliseks.


* 2019/2020 õppeaasta tunnustuste ja tunnistuste kätte andmine toimub 4.septembril 4.tunni ajal.
* Õpilaste kooli jäänud asjade tagastamine toimub mai viimasel ja juuni esimesel nädalal klasside kaupa põhimõttel – õpilane tagastab koolile õpikud ja garderoobikapi võtme ning saab vastu garderoobikappi jäänud riietusesemed ja jalanõud. Kunstitarbed ja muud isiklikud asjad, mis asuvad klassides, saavad õpilased tagasi augusti lõpus või uue õppeaasta alguses. (Täpsema info asjade tagastamise korralduse kohta anname mai eelviimasel nädalal.)