Uudised

1.klassi vastuvõtmine 14. aprill tuuli


Eriolukorra tõttu ei toimu sel kevadel 1.klassi astujatele tavapärast kooliga tutvumist. 

Sõmeru kool võtab digiallkirjastatud dokumente vastu e-posti teel kool@someru.edu.ee  või postiaadressil Kooli 4, Sõmeru 44305, Rakvere vald.

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem:

1) kirjaliku taotluse koos lisalehega;

2) lapse sünnitõendi (või koopia);

3) enda isikut tõendava dokumendi (või koopia);

4) lapse tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte sellest;

5) foto õpilaspiletile;

6) koolivalmiduse kaardi.  

Punktis 1 nimetatud taotluse vorm ja selle lisaleht on leitavad kooli kodulehelt: Dokumendid → Õpilastega seotud → Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord  → valida Taotlus. 

Taotlusi ootame 15. maiks.

Punktides 2 – 6 nimetatud dokumendid ja foto saab tuua kooli pärast eriolukorra lõppu.

Klassijuhataja ja lastevanemate kokkusaamise aja teatame edaspidi kodulehe kaudu.

Lisainfo telefonil 5551 0190. 

Eriolukorra tõttu ei toimu sel kevadel 1.klassi astujatele tavapärast kooliga tutvumist. 

Sõmeru kool võtab digiallkirjastatud dokumente vastu e-posti teel kool@someru.edu.ee  või postiaadressil Kooli 4, Sõmeru 44305, Rakvere vald.

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem:

1) kirjaliku taotluse koos lisalehega;

2) lapse sünnitõendi (või koopia);

3) enda isikut tõendava dokumendi (või koopia);

4) lapse tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte sellest;

5) foto õpilaspiletile;

6) koolivalmiduse kaardi.  

Punktis 1 nimetatud taotluse vorm ja selle lisaleht on leitavad kooli kodulehelt: Dokumendid → Õpilastega seotud → Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord  → valida Taotlus. 

Taotlusi ootame 15. maiks.

Punktides 2 – 6 nimetatud dokumendid ja foto saab tuua kooli pärast eriolukorra lõppu.

Klassijuhataja ja lastevanemate kokkusaamise aja teatame edaspidi kodulehe kaudu.

Lisainfo telefonil 5551 0190.