Kool
Õpilasele
Lapsevanemale
   Teated
 
Õnnitleme
Homme
 Karl Ristna
 
Serverit teenindab EENet
 

18.jaanuaril 2018 kell 18.00-19.30 lastevanemate üldkoosolek.

Külas on Kadrina KK direktor A.Pani ja Rakvere Ametikooli esindajad.


19.jaanuaril 2017 kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek.

Lektor Ruta Püvi koolitusfirmast Mentor Inspira. Teemaks: Iseseisev laps - tulevane liider.


Rajaleidja Keskuse info ATH tugigrupi kohta 2015/2016 siit
   

27. jaanuaril 2015 toimus Sõmeru Põhikoolis lastevanemate üldkoosolek
Lektor Ene Raudla, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut. Perekeskus Sina ja Mina.

Koolitaja ettekannet võib täpsemalt vaadata siit


2014. a. kooliprojekti tutvustust saab vaadata siit , kirja lastevanematele saab vaadata siit


2013. a. ööjooksu tutvustust saab vaadata siit

 

Hoolekogu tegevused 2011/2012 õppeaastal:

 

Oktoobris 2011 osales hoolekogu esindaja atesteerimiskomisjoni töös.  Õpetaja Toivo Reinsoo soovis tõsta oma ametijärku vanemõpetajaks. Hoolekogu andis oma nõusoleku.

Novembris 2011 toimus Sõmeru Põhikooli arengukava 2012 - 2016 arutelu.

Hoolekogu tegi arutelu käigus parandus- ja täiendusettepanekuid, mis said arengukava projekti sisse viidud. Hoolekogu liikmed kiitsid arengukava projekti heaks ja tegid ettepaneku esitada see valla volikogule kinnitamiseks.

Hoolekogul oli tore kogemus nautida nii kooli 210.a.  juubelipidustusi kui laste jõulupidu.

Hoolikalt ettevalmistatud üritused, mille külaliseks olla oli suur rõõm!

Hoolekogu osales vene keele asendusõpetaja konkursikomisjoni töös.

Hoolekogu suhtleb aktiivselt Sõmeru kooliperega. Elab kaasa laste tegemistele ja saavutustele!

Koolipere, lapsed ja lapsevanemad on tublid olnud!


Et lastel kõht ikka täis oleks ja meel rõõmus!
Siis jaksavad õppida, laulda, tantsida ja meisterdada!

Astrid Meldre

Sõmeru Põhikooli

Hoolekogu esimees

 

19. jaanuaril 2012 toimus Sõmeru Põhikoolis lastevanemate üldkoosolek.
Lektor Nõustamis- ja koolituskeskuse JAKO koolitaja Marju Koor.
Koolitaja ettekannet võib täpsemalt vaadata siit

 
 
2006 Sõmeru Põhikool, reg. nr 75013664 , Kooli 4, 44305 Sõmeru, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa, tel: 3220647; 55510190, e-post: koolsomeru.edu.ee