Kool
Õpilasele
   Tunniplaan
   Järeleaitamistunnid
   Õppeaasta
   Huvitegevus
   Kl.väline lugemine
   Söökla menüü
Lapsevanemale
 
Õnnitleme
Homme
 Karl Ristna
 
Serverit teenindab EENet
 
Tehnilistel põhjustel 1.klasside tunniplaani kodulehel ei ole. Kõik tunniplaanid on eKoolis.
1.8.00-8.45 Inglise k. Kehaline Eesti k. Lood/inimõp. Eesti k.
2.8.55-9.40 Eesti k. Kehaline Eesti k. Matem. Muusika
3.9.50-10.35 Lood/inimõp. Eesti k. Matem. Eesti k. Ku/tööõp.
4.10.55-11.40 Matem. Matem. Kehaline Inglise k. Ku/tööõp.
5.12.00-12.45 Eesti k. Ku/tööõp.  Õpiabi Muusika  
6.12.55-13.40  Õpiabi        
7.13.50-14.35          
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Eesti k. Eesti k. Eesti k. Eesti k. Kehaline
2.8.55-9.40 Inglise k. Eesti k. Muusika Eesti k. Matem.
3.9.50-10.35 Kehaline Muusika Matem. Matem. Ku/tööõp.
4.10.55-11.40 Matem. Kehaline Eesti k. Lood/inimõp. Ku/tööõp.
5.12.00-12.45 Lood/inimõp. Ku/tööõp.  Õpiabi Inglise k.  
6.12.55-13.40  Õpiabi        
7.13.50-14.35          
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Eesti k. Eesti k. Eesti k. Inglise k.Inglise k. Eesti k.
2.8.55-9.40 Matem. Eesti k. Eesti k. Inglise k.Inglise k. Matem.
3.9.50-10.35 Inglise k.Inglise k. Matem. Matem. Matem. Muusika
4.10.55-11.40 Kehaline Lood/inimõp. Informaatika Ku/tööõp. Kehaline
5.12.00-12.45 Muusika Kehaline Lood/inimõp. Ku/tööõp.  
6.12.55-13.40 Ku/tööõp.    Õpiabi  Õpiabi  
7.13.50-14.35          
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Kehaline Eesti k. Eesti k. Kehaline Inglise k.Inglise k.
2.8.55-9.40 Eesti k. Matem. Inglise k.Inglise k. Muusika Matem.
3.9.50-10.35 KäsitööTehnol. Loodusõp. Matem. Eesti k. Ettevõtlus
4.10.55-11.40 KäsitööTehnol. Inglise k.Inglise k. Eesti k. Matem. Muusika
5.12.00-12.45 Matem. Inglise k.Inglise k. Kehaline Loodusõp.  
6.12.55-13.40 Kunstiõp.        
7.13.50-14.35  Õpiabi        
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Kehaline Eesti k. Muusika Kehaline Inglise k.Inglise k.
2.8.55-9.40 Eesti k. Matem. Inglise k.Inglise k. Muusika Matem.
3.9.50-10.35 Eesti k. Loodusõp. Eesti k. Eesti k. Loodusõp.
4.10.55-11.40 Matem. Inglise k.Inglise k. Matem. Matem. Ettevõtlus
5.12.00-12.45 KäsitööTehnol. Inglise k.Inglise k. Kehaline Kunstiõp.  
6.12.55-13.40 KäsitööTehnol.        
7.13.50-14.35  Õpiabi        
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Matem. Inglise k.Inglise k. Inglise k.Inglise k. Matem. Kirjandus
2.8.55-9.40 Inglise k.Inglise k. KäsitööTehnol. Eesti k. Ajalugu Inglise k.Inglise k.
3.9.50-10.35 Inim.õp. KäsitööTehnol. Muusika Eesti k. Matem.
4.10.55-11.40 Eesti k. Ajalugu Kunstiõp. Kirjandus Loodusõp.
5.12.00-12.45 Loodusõp. Matem. Kunstiõp. KehalineKehaline  
6.12.55-13.40 KehalineKehaline KehalineKehaline Matem.    
7.13.50-14.35     Informaatika    
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Ajalugu Inglise k.Inglise k. Inglise k.Inglise k. Muusika Matem.
2.8.55-9.40 Inglise k.Inglise k. Kirjandus Eesti k. Matem. Inglise k.Inglise k.
3.9.50-10.35 Loodusõp. Matem. Matem. Eesti k. Kunstiõp.
4.10.55-11.40 Matem. KäsitööTehnol. Ajalugu Kirjandus Kunstiõp.
5.12.00-12.45 Eesti k. KäsitööTehnol. Informaatika KehalineKehaline  
6.12.55-13.40 KehalineKehaline KehalineKehaline Inim.õp.    
7.13.50-14.35     Loodusõp.    
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Eesti k. Vene k. Matem. Ajalugu Ühisk.õp.
2.8.55-9.40 Matem. Matem. Vene k. Loodusõp. Matem.
3.9.50-10.35 Muusika Inglise k.Inglise k. Kunstiõp. Vene k. Kirjandus
4.10.55-11.40 Loodusõp. Eesti k. Inglise k.Inglise k. Matem. Ajalugu
5.12.00-12.45 Vene k. Loodusõp. KäsitööTehnol. Eesti k. Inglise k.Inglise k.
6.12.55-13.40 Kirjandus Inim.õp. KäsitööTehnol. KehalineKehaline  
7.13.50-14.35     KehalineKehaline    
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Inglise k.Inglise k. Matem. Vene k. Geogr. Loodusõp.
2.8.55-9.40 Loodusõp. Inglise k.Inglise k. Kunstiõp. Eesti k. Kirjandus
3.9.50-10.35 Ajalugu Inim.õp. KäsitööTehnol. Matem. Inglise k.Inglise k.
4.10.55-11.40 Eesti k. Vene k. KäsitööTehnol. Bioloogia Matem.
5.12.00-12.45 Matem. Kirjandus Matem. Ajalugu Muusika
6.12.55-13.40 Vene k. Karjääriõp. Inglise k.Inglise k. KehalineKehaline  
7.13.50-14.35   Karjääriõp. KehalineKehaline    
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Füüsika Eesti k. Füüsika Matem. Geogr.
2.8.55-9.40 Vene k. Matem. Matem. Vene k. Inim.õp.
3.9.50-10.35 Kirjandus Bioloogia KehalineKehaline Inglise k.Inglise k. Matem.
4.10.55-11.40 Inglise k.Inglise k. Geogr. Keemia Keemia Kirjandus
5.12.00-12.45 Inglise k.Inglise k. Vene k. Eesti k. Bioloogia Ajalugu
6.12.55-13.40 Ajalugu KäsitööTehnol. Informaatika Muusika  
7.13.50-14.35 KehalineKehaline KäsitööTehnol. Kunstiõp.    
8.14.45-15.30          
1.8.00-8.45 Muusika Füüsika Eesti k. Eesti k. Kirjandus
2.8.55-9.40 Ühisk.õp. Bioloogia Matem. Geogr. Füüsika
3.9.50-10.35 Matem. Kirjandus KehalineKehaline Keemia Ühisk.õp.
4.10.55-11.40 Vene k. Matem. Vene k. Ajalugu Inglise k.Inglise k.
5.12.00-12.45 Ajalugu Geogr. Inglise k.Inglise k. Matem. Matem.
6.12.55-13.40 Keemia Inglise k.Inglise k. Kunstiõp. Bioloogia  
7.13.50-14.35 KehalineKehaline Vene k. KäsitööTehnol.    
8.14.45-15.30          
 
 
2006 Sõmeru Põhikool, reg. nr 75013664 , Kooli 4, 44305 Sõmeru, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa, tel: 3220647; 55510190, e-post: koolsomeru.edu.ee